Koulukuljetusreitit ja -aikataulut 2020-2021

Koulukuljetusreitit ja -aikataulut 2020-2021

Koulukuljetuksiin on tullut joitakin muutoksia lukuvuoteen 2020-2021 verrattuna. Koulukuljetuksista vastaavat liikennöitsijät ovat lv 2020-2021 Lyttylän liikenne Oy ja LT-Liikenne Oy. Lisäksi aamukuljetuksissa hyödynnetään Porin Linjat Oy:n vuorolinjaa 98. Lyttylän liikenne Oy vastaa kuljetusreiteistä 1 ja 3 ja LT-Liikenne Oy reiteistä 2 ja 4. Lyttylän liikenne Oy ajaa reitit busseilla, LT-liikenne Oy puolestaan takseilla. LT-liikenteen taksit tunnistaa valkoisesta väristä sekä LT-Liikenteen logosta.

Lyttylän liikenne Oy ajaa aamukuljetusten bussireitit joka aamu saman aikataulun mukaisesti. Iltapäiväkuljetusten reitit ja aikataulut vaihtelevat päiväkohtaisesti koulukuljetusoppilaiden lukujärjestyksistä johtuen. Iltapäiväkuljetukset eivät siis noudata joka päivä samaa reittiä vaan ne ajetaan kulloinkin kyydissä olevien kuljetusoppilaiden tarpeiden mukaisesti. Bussien pysähtymisaikataulut ovat arvioituja aikoja. Bussia tulee olla odottamassa hyvissä ajoin ennen arvioitua pysähtymisaikaa. 

LT-Liikenne Oy ajaa aamukuljetusten taksireitit joka aamu saman aikataulun mukaisesti. LT-liikenne Oy:n edustaja on yhteydessä taksioppilaiden huoltajiin aamukuljetusten aikatauluista elokuun 2020 alussa. Iltapäiväkuljetusten aikataulu muotoutuu kuljetusoppilaiden tarpeiden mukaisesti. Taksien pysähtymisaikataulut ovat arvioituja aikoja. Taksia tulee olla odottamassa hyvissä ajoin ennen arvioitua pysähtymisaikaa. 

Reittien aikataulut:

Reitti 1: Viikkalan suunta (aamu- ja iltapäiväaikataulut)
1reitti_ja_aikataulu.pdf

Reitti 2: Kukonharjan ja Ruskilan suunta (iltapäiväaikataulut, aamukuljetukset vuorolinjalla 98/LT-liikenne Oy:n takseilla)
2_reitti_ja_aikataulu.pdf

Reitti 3: Pyssykankaan, Järvikylän ja Matomäen suunta (aamu- ja iltapäiväaikataulut)
3reitti_ja_aikataulu.pdf

Reitti 4: Pyssykankaan ja Järvikylän suunta (vain iltapäivisin, aamukuljetukset vuorolinjalla 98/Lyttylän liikenne Oy:n reitillä 3)
4reitti_ja_aikataulu.pdf